Når snøen er borte, må bruenden på Burmasiden flyttes ca 50 cm for å komme riktig opp på fundamentet. På andre siden vil idrettslaget snekre nytt rekkverk og gangbru inn på hovedbrua på Båstrupsida.