Bakgrunnen er at for noen medlemmer stemmer ikke infoen i Norges idrettsforbunds (NIFs) register med det vi har i vårt medlemsregister. Da oppfatter NIF det som et "nytt medlemskap" som må bekreftes av medlemmet (foresatt for barn). Gi beskjed til meg (kasserer@vingromil.no) hvis dere oversitter 24timers-fristen for å bekrefte. Da får dere en ny identisk epost fra NIF med nye 24 timer å få den bekreftet.

Mvh Egil kasserer