Merk at rekkefølgen på skyteresultatene for hver enkelt utøver ikke nødvendigvis er riktig. Notatene ble stokket om da vi måtte tørke arkene før de kunne tydes :-)