Det var 15 fremmøtte på årsmøtet som ble avholdt på samfunnshuset.

Endelig undertegnet referat finner du under.