Velkommen til Vingrom IL fotball!

Fotballgruppa i Vingrom IL har pr i dag i rundt 70 aktive barn og unge. Aktiviteten vår foregår på kunstgresset og gressbanen midt i Vingrom på vår, sommer og høst, og innendørs på Vingrom skole på vinteren. 

Vi tilbyr fotballspill til alle barn fra det året de begynner på skolen. I dag har vi aktive fra 6 til 14 år i barne- og ungdomsfotballen, i tillegg til en gruppe voksne som spiller fotball året rundt.

Fotball er en inkluderende sport som krever relativt lite utstyr. Drakt vil dere få utdelt av klubben, vi ber om at den vaskes og leveres tilbake ved sesongslutt – drakter er dyre i innkjøp, og vi ønsker at de skal være fine for de barna som begynner neste år også. Utover drakt må barna ha fotballsko og leggskinner. Hvit shorts og røde strømper er de offisielle klubbfargene, men dette er ikke så viktig.

Som i de fleste frivillige idrettslag er det lagt opp til at foreldrene skal bidra på dugnad. I Vingrom har vi et relativt lavt dugnadstrykk, som består i en salgsdugnad årlig, og 1-2 kioskvakter i forbindelse med at laget til ditt barn spiller kamp. Kiosk gjelder fra det året barna fyller 7 år, da laget ikke spiller ordinære seriekamper det første året. 

I tillegg til dette så har vi en vårdugnad hvert år, hvor hvert lag får et område av anlegget som skal ordnes til sesongen. På vinterstid så bidrar Vingrom i gjennomføringen av ulike arrangementer i regionen, som egne skiskytterrenn, skiskyting på Sjusjøen, World Cup på Lillehammer osv. Disse dugnadene gir oss verdifulle inntekter som igjen kommer barna våre til gode, så vi håper dere er positive til å bidra også på disse. Tilbakemeldingene fra de som deltar er at det er sosialt, artig og erfaringsrikt! Inntektene fra disse går helt og holdent tilbake til barna.

Ta kontakt om du lurer på noe, både stort og smått!

Kontaktperson
Steffen Hesthagen
99606345
fotball@vingromil.no

Bli medlem
Foreldre / foresatte bes om å registrere seg og sine barn som medlem i klubben.
Les mer om medlemskap i klubben

Registrer deg/ditt barn som medlem
Du vil få beskjed hvis du / barna allerede er registrert i RUBIC.

Tilbake