På årsmøtet i mars 2022 ble Bjørner A. Gundersen og Odd Jarle Johansen utnevnt til nye æresmedlemmer i Vingrom IL. Disse kommer i tillegg til Helmer O. Johansen, Kåre Brekken og Tore Hagen som er utnevnt tidligere. Alle 5 har over mange, mange år gjort en kjempeinnsats for Vingrom IL.

En nærmere presentasjon av våre æresmedlemmer kommer!