Årsmøtet behandlet de vanlige sakene (årsberetninger, regnskap, budsjett, organisasjonsplan, valg, etc).