Lysløypa

Lysløypa i Vingrom har ulike trasèer, der den lengste er på 3 km. Vingrom IL har i 2021 lagt om trasèen litt. Vi er også inne i en større prosess med innstallering av nye strømbesparende LED-lamper.

Lysløypa er helt avgjørende for idrettslagets tilbud innen langrenn. Den brukes til skilek, skitreninger og ulike konkurranser (lysløyperenn, klubbmesterskap, «Vingrom OL» og "VingromOpp"). 

Den ligger like ved skolen som bruker den til skiaktivitet i gymtimer og til skidager. Det brøytes også en egen runde for Vingrom barnehage.

Løypa har et stadionområde like ved skolen og barnehagen. Der har Vingrom IL ei varmebu som står åpent 24 timer i døgnet i vinterperioden, og der alle lysløypebrukere kan varme seg og bytte klær. I tillegg har vi en helt ny garasje til løypemaskina / flerbrukshus for skiaktivitene.

Løypenettet vårt til fjells

Vingrom IL vedlikeholder og brøyter 112 km med fjelløyper oppe på Torpaåsen (mellom Vingrom og Torpa). Brøytinga skjer med (nesten) ny løypemaskin levert av Owren AS.

Vårt løypenett er helt avgjørende for at beboere i Vingrom (ca 1.400) og omegn, samt hyttefolk i området (ca 150 hytter/setrer) skal ha tilbud om preparerte løyper. Løypenettet inkluderer «Nedfarten», en trasè på ca 10 km fra fjellet og ned i bygda.

En løypekomite bestående av 5 personer gjør et kjempearbeid med vedlikehold (både sommer og vinter) og med selve brøytinga som skjer med løypemaskina og/eller snøscooteren vår. Alt arbeidet gjøres på dugnad.

Status brøyting finner du på skisporet.no.