Siste versjon av Vingrom ILs "lov" finner dere under.
Vi (og de fleste andre idrettslag) har ingen vedtekter i tillegg.