Alle aktive i Vingrom IL må tegne medlemskap for det året de er aktive i. For idrettslaget er det viktig å ha flest mulig medlemmer, så vi oppfordrer derfor ikke-aktive om å støtte klubben ved å tegne et medlemskap. Pr dato er vi ca 440 medlemmer, et tall som varierer endel gjennom året.

Vi oppfordrer enda flere om å tegne et familiemedlemskap. Hvis dere er en familie med aktive barn og kanskje dere foreldre allerede er med (eller tenker på å bli med) på en aktivitet i regi av idrettslaget, er det mye enklere for både dere og oss hvis det tegnes et familiemedlemskap. Kanskje blir det billigere eller like billig for dere å tegne familiemedlemskap. I dag er godt over 50 % familiemedlemmer. i Vingrom IL. 

Vingrom IL har lave medlemskontingenter og svært lav treningsavgift! Det er helt gratis for barn tom. 5 år og i sum kr 500,- for aktive barn 6-17 år. Aktive i skiskytinga har høyere treningsavgift, siden skiskyting er dyrere å drive enn ski og fotball.

Innmelding:
Voksne/foreldre/foresatte kan her registrere seg og sine barn som medlem i klubben. Alternativt kan du gi beskjed til kasserer Egil Berg (kasserer@vingromil.no) eller mobil 95 27 03 20.


Registrer deg/ditt barn som medlem

Du vil få beskjed hvis du/barna allerede er registrert i RUBIC.

Satser 2023

Type medlemskap Sats
Familiemedlemskap (foreldre+barn 0-17 år) 600
Enkeltmedlemskap - barn 6-17 år 200
Enkeltmedlemskap - barn 0-5 år (født 2018 el. senere) 0
Enkeltmedlemskap - voksen 18-67 år 400
Enkeltmedlemskap - pensjonist  300

Det er fødselsåret som bestemmer hvilken kategori for enkeltmedlemskap man havner i.

Aktivitetstilskudd / treningsavgift

Aktivitetstilskuddet må betales av alle aktive innen aldersbestemt fotball og ski. For barn under skolepliktig alder skal det ikke betales aktivitetstilskudd. Aktivitetstilskuddet er kr 300 uansett om man er med på fotball og/eller ski. Skiskytterne betaler egne treningsavgifter.

Fakturering

Faktura for både medlemskontingent og evt. aktivitetstilskudd sendes normalt ut i første halvdel av juni. Fakturaen kan betales via bank eller kort. Medlemmer med registrert epostadresse mottar faktura via en lenke i en epost. Resterende medlemmer mottar fakturaen pr post.