Som løper for Vingrom IL kan du etter sesongen få refundert en del av utgiftene knyttet til konkurranser du har hatt gjennom sesongen. Det gjelder spesielt refusjon av startkontingenter og reiseutgifter.

Les gjennom refusjonsreglementet som ligger nedenfor for å se hvem som har rett på refusjoner og hva som kan dekkes. Benytt refusjonsskjemaene for hhv utlegg og reise/opphold til å søke når sesongen er over.