Lagleders oppgaver


1. Være kontaktledd ved evt. spørsmål på forhånd
2. Sette opp innskytingslister selv eller besørge at dette blir gjort av andre.
3. Hente ut startnummer selv eller besørge at dette blir gjort av andre.
4. Gjennomføre innskyting eller besørge at dette blir gjort av andre. Husk kikkerter,radioer og ammo for K&K.
5. Besørge at det lages et system for skrumeldinger, der det er behov for dette.
6: Sørge for at det blir tatt noen bilder og skrive et kort referat fra rennet som legges på Facebook og hjemmesiden vår!